Bij Stichting Arunachala geloven we dat een betere toekomst voor kansarme kinderen draait om het in de toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In plaats van eenmalige liefdadigheidsacties (zoals voedsel verstrekken) zorgen wij voor duurzame ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen ze in een latere levensfase goed werk vinden en geld verdienen. Daarmee kunnen ze langdurig voor zichzelf en vaak ook voor hun naasten zorgen. Dit doen wij op de volgende manier: In plaats van weeskinderen in een weeshuis op te vangen kiezen wij ervoor om ze te plaatsen bij familie. Dit kan zijn een broer/zus, oom/tante, of opa/oma. Vaak kunnen deze mensen met een bescheiden bijdrage vanuit Arunachala de weeskinderen een warm en liefdevol onderdak bieden. Iets wat in een weeshuis veel lastiger is. De bijdrage vanuit Arunachala is voorwaardelijk. Dat wil zeggen: wij verwachten dat het kind goed te eten krijgt, naar school gaat (en niet werkt), beschikbaar is voor medische en tandtechnische controles en liefdevol wordt opgevangen. Na de primary school (basisschool) gaat het kind richting secondary school en een beroepsopleiding. Waar mogelijk zal Arunachala ook helpen met het vinden van werk en/of werkervaringsplekken in de vorm van stages of projecten. Dit gehele traject kan meer dan 10 jaar per kind duren, maar levert iemand op die goede kansen maakt op werk. En iemand die werkt kan goed voor zichzelf zorgen en vaak ook voor een grote groep anderen uit zijn of haar directe omgeving. Op deze manier draagt Arunachala bij aan het duurzaam ontwikkelen van kansarme mensen. Wij doen dit al sinds 1998 en hebben op deze manier vele kinderen een echte kans gegeven!
· · · ·
Bij Stichting Arunachala geloven we dat een betere toekomst voor kansarme kinderen draait om het in de toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In plaats van eenmalige liefdadigheidsacties (zoals voedsel verstrekken) zorgen wij voor duurzame ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen ze in een latere levensfase goed werk vinden en geld verdienen. Daarmee kunnen ze langdurig voor zichzelf en vaak ook voor hun naasten zorgen. Dit doen wij op de volgende manier: In plaats van weeskinderen in een weeshuis op te vangen kiezen wij ervoor om ze te plaatsen bij familie. Dit kan zijn een broer/zus, oom/tante, of opa/oma. Vaak kunnen deze mensen met een bescheiden bijdrage vanuit Arunachala de weeskinderen een warm en liefdevol onderdak bieden. Iets wat in een weeshuis veel lastiger is. De bijdrage vanuit Arunachala is voorwaardelijk. Dat wil zeggen: wij verwachten dat het kind goed te eten krijgt, naar school gaat (en niet werkt), beschikbaar is voor medische en tandtechnische controles en liefdevol wordt opgevangen. Na de primary school (basisschool) gaat het kind richting secondary school en een beroepsopleiding. Waar mogelijk zal Arunachala ook helpen met het vinden van werk en/of werkervaringsplekken in de vorm van stages of projecten. Dit gehele traject kan meer dan 10 jaar per kind duren, maar levert iemand op die goede kansen maakt op werk. En iemand die werkt kan goed voor zichzelf zorgen en vaak ook voor een grote groep anderen uit zijn of haar directe omgeving. Op deze manier draagt Arunachala bij aan het duurzaam ontwikkelen van kansarme mensen. Wij doen dit al sinds 1998 en hebben op deze manier vele kinderen een echte kans gegeven!
· · · ·